၉ ထင်ရှားသော Code Geass Series မှ Lelouch Lamperouge မှကိုးကားချက်များ