တွစ်တာတွင်ရှိသော Arizona ပြည်နယ်ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီ၏ 'Anime Avatars' ရည်မှန်းချက်ထားသော်လည်းပရိသတ်များမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ