“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးမှုအတွက်ငါတို့ဘယ်တော့မှအပြစ်မတင်ခဲ့ဘူး” ဟုပြောရန် Funimation ကဒေါ်လာ ၁၇၀,၀၀၀ သုံးစွဲခဲ့သည်