Anime အသိုင်းအဝိုင်းသည်နှစ်များတစ်လျှောက်မည်သို့တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည် (ပိုဆိုးသည်ဖြစ်စေ၊ ပိုဆိုးသည်ဖြစ်စေ)