ကျိုတို Animation သည် Arson Attack တိုက်ခိုက်ခံရသူများအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀.၁ သန်းလှူဒါန်းမည်ဖြစ်သည်