အခြားမည်သူမဆိုထက်ပို Anime ကိုချစ်သော UK ရှိထိပ်တန်းမြို့ကြီး ၂၀