ထိပ်တန်း (၃၅) ခုနှင့်အလွန်လှပသောအန်နာမိန်းကလေးများနှင့်အလွန်အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိသော (ဂျပန်ကသတ်မှတ်သည်)