Twitter မှတောင်းဆိုချက် # # Blacktober Anime Fanart သည်ဂျပန်လူမျိုးများအပေါ်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုရှိသည် (အငြင်းပွားဖွယ်ရာ)